Безопасност и здраве при работа

Въпреки, че се очаква роботите все повече да поемат опасни трудови дейности, изпълнявани преди от работници, а информационните технологии вероятно ще откриват опасностите по-ефективно, могат да възникнат нови рискове. Например, от по-тясното взаимодействие между хората и интелигентното технологично оборудване, токсичността на материалите, използвани в технологиите за 3D печат, заседналите позиции, свързани с „интернет на нещата“ и психологическите ефекти от виртуализацията на работата и възможността за работа по всяко време, навсякъде. Синдроми като технострес (стресът, произтичащ от променените навици за работа и сътрудничество, поради въвеждането на нови технологии), професионално прегаряне, „страх от пропускане“ (FOMO, свързан с усещането, че другите могат да имат прекрасни преживявания според публикации в социалните медии, докато вие не го правите), „номофобия“ (страх от това да останете без мобилния телефон) и „фъбинг“ (навикът за взаимодействие с телефона, а не с човешки същества) вече са открити от национални и европейски институции. Освен това като резултат от взаимодействието между психосоциалните и физически рискови фактори е идентифицирано развитието на мускулно-скелетни нарушения на работното място. 

За да се справят с това предизвикателство, представителите на работниците трябва да настояват, също и с подкрепата на експерти по ЗБУТ (включително психолози, ергономи, лекари по трудова медицина и т.н.), интелигентното оборудване и новите работни пространства да бъдат конфигурирани с 

фокус върху хората и тяхната безопасност и комфорт. Те трябва да приемат цялостни и всеобхватни стратегии за интервенция, отразяващи многофакторната причинно-следствена връзка (произтичаща както от индивида, така и от работното място) на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и подход на участие, включително на всички нива на работната сила, в опит да се идентифицират по-добре съответните рискове и да се намират правилни решения. Чрез повишаване на осведомеността на работниците за по-безопасно поведение и сътрудничество с новите технологии, представителите на работниците трябва да експериментират с нови начини за предотвратяване на психологически заболявания след виртуализацията на труда и нарастващата намеса между работата и личния живот.

През 2017 г. ENI Italia, част от едноименната МНК, оперираща в енергийния сектор, избра шест от своите предприятия, в които се въвеждат иновативни дигитални технологии (като разширена реалност и интернет на нещата), с цел подобряване на ефективността при опериране и вземане на решения, както и здравето и безопасността на работниците. За да приложи така наречения проект „Интелигентна безопасност“, като същевременно спазва законовите задължения, особено по отношение на защитата на данните на работниците, ENI Italia извървя дълъг път на колективно договаряне с италианските секторни синдикати, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL и UILTEC-UIL, което води до подписване на 22 колективни договора (7 се отнасят за цялото дружество, а останалите за отделните обекти). Както колективното договаряне, така и съвместната организация на програми за обучение и повишаване на осведомеността в крайна сметка позволиха въвеждането на интелигентни ЛПС и канали за споделяне на данни в реално време, насочени към докладване на възможни необичайни или опасни ситуации, улесняване на по-ефективните процеси на вземане на решения и предоставяне дистанционна подкрепа на служителите в операции на терен. След четири години от началото на проекта, пет предприятия са интегрирали напълно иновацията „Smart Safety“, докато в някои проблеми продължават да съществуват поради съпротивата на работниците и представители на синдикатите.
„Правото на изключване“ от работа е въведено в много компании на европейско ниво. Пример за това може да бъде споразумението, постигнато в BMW в Германия и влязло в сила през 2014 г., според което на всички служители е разрешено да регистрират времето, прекарано в работа извън помещенията на работодателя, като работно време. Например, ако искат да проверят електронната си поща вкъщи, преди да отидат в офиса, им е позволено да го направят, но трябва да докладват времето, прекарано в дейността извън офиса на компанията в края на седмица. Освен това те се насърчават да договорят „фиксирани времена на достъпност“ със своите ръководители и извън договореното работно време имат право да се изключат и да не са на разположение. Тези колективни разпоредби, допълнени с мотото на компанията „Работете гъвкаво, но знайте как да се изключите“ (Flexible arbeiten, bewusst abschalten), имат за цел да противодействат на неформалната мобилна работа и да помогнат на хората да съвместят работа с личния живот. И накрая, лиценз за дистанционна работа се предоставя на всички служители на BMW, завършили целево обучение, организирано от компанията и съставено както от подкасти, така и от присъствени модули относно законодателството за защита на данните, работно време, дизайн на работното място и безопасност и здраве при работа.
През юли 2021 г. в Chiesi Farmaceutici, мултинационална фармацевтична компания, базирана в Парма (Италия), представители на бизнеса и работниците подписаха споразумение, в което беше отделено специално внимание на баланса между професионалния и личния живот и психологическата и физическа форма на работещите от разстояние. По-специално, страните очертаха някои правила за поведение, като например: организиране на срещи между 9 и 18 часа, като се запази обедната почивка; избягване на свикване на видеоконференции една след друга, за да се позволи на хората да отпочинат и да се подготвят за следващата среща; насърчаване на хората периодично да правят упражнения, за да намалят възможния натиск и болки във врата; изпращане на имейли и съобщения за предпочитане през нормалното работно време. Освен това компанията се ангажира да осигури на тези работници необходимата психологическа подкрепа, за да предотврати появата на чувство на изолация.